Powiązanie między informacjami

 
Nośnikiem wszelkiego rodzaju norm, zachowań społecznych i kulturowych są przekazywane z ust do ust, czy też w inny sposób, informacje. Przyglądając się chociażby kilku wiadomościom jednocześnie, zauważmy, że żadna z nich nie istniej sama sobie, że istnieją miedzy nimi konkretne powiązania.

Jest to widoczne przede wszystkim tam, gdzie wykorzystywane są memowiadomości.pl, których oddziaływanie jest szczególnie widoczne poprzez ich dużą ekspresję. Oznacza to, że posiadają one siłę, dzięki której wpływają na to, że skonstruowana za ich pomocą informacja, będzie bardzo dobra pod względem zrozumienia przez odbiorcę, a także tempa jej dotarcia. Memowiadomości, to swego rodzaju porcja informacji, w postaci jakiejś koncepcji, frazesu, filmu, czy nawet grafiki, rozprzestrzeniająca się poprzez media, lub pomiędzy konkretnymi osobami, za pomocą wszelkich nośników masowego przekazu. Należą do nich Internet, prasa, radio, gazeta.

Poprzez memowiadomości widać, jak duże powiązania istnieją pomiędzy informacjami i jak wiele można dzięki nim zdziałać.
Współpraca: Szamba betonowe Radom , skoktandem.pl